• USP checkRuim assortiment, hoge kwaliteit
  • USP checkVakkundige installatieservice
  • USP checkF-gassen gecertificeerd
Home Privacy Policy

Privacy Policy

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt; uw gegevens en betalingen lopen via onze beveiligde SSL verbinding!

• privacyverklaring
• cookies
• links
 


Privacyverklaring

Aircosuper.nl onderdeel van Aircosuper Klimaattechniek B.V. streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgevens zal Aircosuper Klimaattechniek B.V. dan ook zorgvuldig omgaan.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2022.


Gebruik en bewaren gegevens
u kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Aircosuper Klimaattechniek B.V., vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en u telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom
Aircosuper Klimaattechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:
• om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
• om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
• om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
• indien Aircosuper Klimaattechniek B.V. hiertoe wettelijk verplicht is.

Hoe lang
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoonsgegevens) te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn (wettelijke verplichting van 7 jaar) loopt bewaren.

Delen
Aircosuper Klimaattechniek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.
Voor een goede afhandeling van onze diensten delen wij uw gegevens met bezorgpartners, betaalproviders, IT-dienstverleners, leveranciers of reparateurs.

Wij verzamelen reviews.
Indien u een bestelling plaatst in onze webshop, ontvangt u een uitnodiging van het platform Webwinkelkeur (hierna te noemen platform) om een review achter te laten. Het platform deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. het platform publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan het platform contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met het platform. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Het platform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het platvorm behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan het platform toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor dit platvorm derden inschakelt.

Inzien, aanpassen, verwijderen
U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen (nummer: 0180-764002), e-mailen (mailadres: info @ aircosuper.nl) of laat het ons weten per post.

Intrekken of beperken toestemming
Voor zover wij u gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken of te beperken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Aircosuper Klimaattechniek in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddelijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Beveiliging
Aircosuper Klimaattechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Aircosuper Klimaattechniek B.V.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Identiteit en contactgegevens Aircosuper Klimaattechniek B.V.
Naam: Aircosuper Klimaattechniek B.V.
Adres: Valkenierstraat 38, 2984 AZ Ridderkerk
Telefoonnummer: 0180 764002
E-mailadres: info [at] aircosuper.nl
Website: www.aircosuper.nl
Kamer van Koophandel: 24411040
BTW nummer: NL 8176.94.237B01

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen per telefoon 0180-764002 of per email naar info [at] aircosuper.nl


Cookies
Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Aircosuper Klimaattechniek B.V.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, Twitter en Instagram buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram, Google + en Linkedln opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook, Google + en Linkedln stellen zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harborprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Website Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Aircosuper Klimaattechniek B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverkaring van de betreffende website te lezen. 
Aircosuper gebruikt cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken.